پتروشیمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولویت های پژوهشی خود را برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه علوم انسانی اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از  پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه علوم انسانی با تعیین این اولویت ها از سوی متقاضیان حمایت می کند.

۱۳۸ اولویت از سوی این شرکت اعلام شده است که از آن جمله می توان به موضوعاتی نظیر بررسی نقش آموزش در ارتقاء سلامت کارکنان، بررسی عوامل اجتماعی موثر برسلامت شاغلین، بررسی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ایجاد بیماریهای ناشی ازکار، نقش فرهنگ در سلامت محیط کار و موضوعات دیگر اشاره کرد.