محمد تقی احمدی
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: وزیر علوم باید مانند دوران خوب این وزارت خانه،  شیخ‌الوزرای هیات دولت باشد.

محمد تقی احمدی در جلسه غلامی با روسای دانشگاهها گفت: ما هر چه در کشور داریم از دانشگاه‌ها است. امیدوارم مسائل ملی در انتخاب وزیر در مجلس بر مسائل محلی ارجحیت داشته باشد.

دانشگاه به سمت بحران های اعتباری حرکت می کند

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه اظهار داشت: اکنون دانشگاه به سمت بحران اعتبار حرکت می‌کند که ریشه آن در هشت سال نگاه غلط به این حوزه قرار دارد.

وی اضافه کرد: اعتبار دانشگاه‌ها در حال افول است، اگر فکری به حال آن نشود، بحران جدی می‌شود و این بحران، بحران‌های دیگری در پی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: دانشگاه ساکن را نمی‌توان وادار به دویدن کرد، باید ابتدا دستش را گرفت که از جایش بلند شود و اندکی حرکت کند، بعد انتظار دویدن از آن داشت.

وی ادامه داد: این نوع نگاه که باید آنقدر دانشجو بگیریم که امورات دانشگاه بگذرد اشتباه است و قراردادن دانشجوی ضعیف و مستعد در کنار هم غلط است و سبب بحران می‌شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: ثروت دانشگاه‌های برتر، استعدادهای نهفته در آن است و باید وزیر علوم تلاش کند، این نگاه اصلاح شود.