سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  مدیرکل شهرستان های استان تهران گفت: در واگذاری و اجرای طرح خریدخدمات آموزشی رعایت کیفیت کار ملاک اصلی در عقد قرارداد است.

جزییات واگذاری مدارس در قالب طرح خریدخدمات آموزشیعبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو باخبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص روند اجرای طرح خرید خدمات آموزشی اظهار کرد: خرید خدمات آموزشی و دستورالعمل آن مصوبه مجلس است و بودجه آن از اعتبارات سنواتی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش در هر مکانی که لازم بداند با افرادی که دارای پروانه فعالیت هستند به عقد قرارداد اقدام می کند که البته این کار نیازمند طی مراحل و روند اداری است .

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تاکید بر اینکه کیفیت و حسن انجام کار ملاک ما برای انعقاد قرارداد است، گفت: در مورد سوتفاهم های موجود برای اجرای طرح خریدخدمات آموزشی که چندی پیش مطرح شده بود، روابط عمومی اداره کل قضایای مطرح شده را پاسخ داد.

گفتنی است؛ چندی پیش در مورد واگذاری چند مدرسه در قالب طرح خرید خدمات آموزشی شائبه هایی مبنی بر رعایت نشدن روند اداری مطرح شده بود که واکنش هایی از سوی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به همراه داشت.

اجرای طرح خریدخدمات آموزشی در مدارس