سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  براساس بخشنامه جدید دوره دکتری دانشگاه آزاد شرایط عمومی و اختصاصی ورود به این دوره اعلام شد.

ضوابط پذیرش دانشجو در مقطع دکترا اعلام شدبه گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  بخشنامه جدید دوره دکترا دانشگاه آزاد همزمان با آغاز سال تحصیلی به واحدها و مراکز این دانشگاه ابلاغ شده است.

در این بخشنامه درخصوص شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکترا تاکید شده که دانشجو باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته یا بالاتر و دکترا حرفه ای مورد تایید وزارتین یا دانشگاه باشد.

همچنین دانشجو باید صلاحیت های علمی و عمومی ورود به دانشگاه برابر ضوابط معین را داشته باشد؛ قبولی در آزمون ورودی دروه دکترا تخصصی دانشگاه و یا کسب پذیرش از دانشگاه مطابق مقررات مصوب وزارتین؛ احراز توانایی در زبان خارجی طبق ضوابط و مقررات دانشگاه نیاز است.

ممنوعیت تغییر رشته گرایش و انتقال دانشجوی دوره دکترا تخصصی

پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام می شود.

دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش محور نمی توانند بدون آزمون وارد دوره دکترای تخصصی شوند.

دانشجوی دوره دکترا تخصصی موسسه خارج از کشور می تواند طبق آئین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، مصوب وزارت و مطابق مقررات مرتبط با آن در دانشگاه به یکی از واحدها منتقل شود؛ تغییر رشته گرایش و انتقال دانشجوی دوره دکترا تخصصی ممنوع است.

تحصیل در دوره دکترا تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.