سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  کارشناس مسائل اقتصاد دانش بنیان گفت: باید تمام توانمان را به کار بگیریم تا شرکت‌های دانش بنیان از لحاظ کیفی هم در مدار توسعه و پیشرفت قرار گیرند.

سید علی فاطمی کارشناس مسائل اقتصاد دانش بنیان در گفت و گو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص چگونگی شکل گیری اقتصاد دانش بنیان گفت: پس از انقلاب و جنگ تامین نیاز‌ها و زیرساخت‌ها به منزله یک موضوع لوکس و سطح بالا برای ایران تلقی میشد، اما تقریبا از اوایل دهه ۷۰ این موضوع شکل جدی به خود گرفت و رویکرد‌هایی هول محور فناوری و نوآوری به وجود آمد و فناوری از یک موضوع لوکس به یک اولویت تبدیل شد.

کارشناس مسائل اقتصاد دانش بنیان با بیان این موضوع که هدف از شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان همکاری برای پروژه‌های صنعت و دولت بود تصریح کرد: ما صنایع بزرگی داریم، اما هنوز نتوانسته ایم به واسطه فناوری و نوآوری  پیشرفت داشته باشیم. از حیث ادبیات سازی برای اقتصاد دانش بنیان موفق بوده ایم، اما اغلب دستاورد‌ها محدود و حفاظت شده اند.

وی با اشاره به این موضوع که ما به دنبال اشاعه فناوری در صنعت هستیم اظهار کرد: فناوری و نوآوری باید از محدوده ستاد علمی و فناوری فراتر رود و به وزارتخانه‌ها راه پیدا کند تا آنها در راستای یکدیگر فعالیت کنند.

توسعه کمی شرکت های دانش بنیان در کشور

 فاطمی در خصوص عملکرد شرکت‌های دانش بنیان گفت: این شرکت‌ها از لحاظ توسعه کمی پیشرفت خوبی داشتند، اما از لحاظ کیفی هنوز باید پیشرفت کنند.بسیاری از  این شرکت‌ها کوچک هستند و فعالیتشان چهار یا پنج سال بیشتر دوام ندارد و به علت اینکه فعالیت صنعتی در بازار برایشان وجود ندارد لذا باید شرکت‌های دانش بنیان بزرگ با بستر‌های حقوقی و اقتصادی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال در قراردا‌های توسعه نفتی وزارت نفت باید همانطور که شرکت‌های خود را می شناسد و از آن‌ها بهره می گیرد شرکت‌های دانش بنیان را نیز بشناسد و از توان آن‌ها استفاده کند.

این کارشناس مسایل دانش بنیان در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود و ظرفیت‌ها مسیری که شرکت‌های دانش بنیان طی می کنند مسیر خوبی است، تصریح کرد: باید تمام توان را به کار گرفت تا همانطور که شرکت‌های دانش بنیان از لحاظ کمی به توسعه رسیده اند از لحاظ کیفی نیز در مدار توسعه و موفقیت قرار گیرند.