سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر انجمن داروسازان گفت: مطالبات داروخانه ها در بخش خصوصى هر ماه ۵٠٠ میلیارد تومان است که براى هشت ماه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان مى شود.

۵٠٠ میلیارد تومان؛ مطالبات ماهیانه داروخانه‌ها در بخش خصوصىبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدى سجادى دبیر انجمن داروسازان ایران در نشست خبرى که امروز  به مناسبت روز داروساز برگزار شد، گفت: استانداردسازى بیشترى در خصوص صادرات دارو با توجه به کیفیت و بسته بندى باید مورد نظر صنعت داروسازى قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بحث دیگر الزامات اشتغال داروسازان است که حدود ٧۵ درصد داروسازان در بخش خدماتى و به طور مشخص داروخانه ها فعال هستند.

سجادی تصریح کرد: یکى از عرصه هاى فعالیت داروسازان در بیمارستان ها است که در این زمینه ضعف بسیارى داریم. داروسازى بیمارستانى جزو الزامات اشتغال است که نیاز به توجه بیشترى دارد.

دبیر انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در داروسازى اجتماعى و خدمات داروسازان نیاز به تحولاتی عظیم است، بیان کرد: در  ٢ سال گذشته بسته ارتقاى خدمات را ارائه کردیم که مورد تایید سازمان غذا و دارو نیز قرار گرفت و در این بسته از نشان داروخانه تا فضاى داروخانه مورد توجه قرار گرفته و تدوین شده است.

بدهی سازمان های بیمه گر بزرگترین مشکل در حوزه داروسازی

وی گفت: طرح توانمندسازى خدمات داروخانه ها باعث رضایتمندى بیشتر مردم خواهد شد و امیدواریم داروخانه ها طى ٢ سال آینده  به سمت اجراى تمام موارد این کتاب حرکت کنند.

سجادى گفت: مطالبات داروخانه ها در بخش خصوصى هر ماه ۵٠٠ میلیارد تومان است که براى هشت ماه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان مى شود.

 دبیر انجمن داروسازان ایران درباره مطالبات داروخانه ها از سازمان هاى بیمه گر اظهار کرد: یکى از مهم ترین مشکلات ما در حال حاضر، طلب از سازمان هاى بیمه گر است.

وی تصریح کرد: آخرین دریافتى داروخانه ها به طور متوسط تا آذر ٩۵ از بیمه سلامت و تا بهمن ٩۵ از سازمان تامین اجتماعى است.

سجادی افزود: در مورد بیمه سلامت هشت ماه است که مطالبات پرداخت نشده و بابت این موضوع هشدار مى دهیم و اعلام خطر مى کنیم.

 دبیر انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: انجمن داروسازان برای شعبه ها تحت فشار است و استان ها به مردم اطلاع مى دهند که اگر سازمان هاى بیمه گر نتوانند مطالبات را پرداخت کنند در پیچیدن نسخه ها با مشکل مواجه مى شویم.

در حال تکمیل…