دانشگاه تهران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تهران طی حکمی محمدجعفر صدیق دامغانی زاده را به عنوان معاون جدید برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده به مدت ۳ سال به عنوان معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه انتخاب شد.

پیش از این سید سعیدرضا عاملی رنانی، مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و فن‌آوری اطلاعات دانشگاه تهران را بر عهده داشت.

محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران است و پیش از این نیز مسئولیت ریاست پارک علم و فناوری این دانشگاه را بر عهده داشته است.