دانشگاه تربیت مدرس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دفتر گسترش دانشگاه تربیت مدرس از راه اندازی رشته بیوانفورماتیک در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سعید مینایی در جلسه شورای دانشگاه تربیت مدرس گفت: در این جلسه موضوع راه اندازی رشته بیوانفورماتیک در مقطع کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت چراکه این دانشگاه به راه اندازی رشته های میان رشته ای تاکید دارد.

وی اظهار داشت: رشته بیوانفورماتیک به منزله تولید ابزاری است که علوم زیستی برای حل مسائل از آن بهره می گیرد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و گسترش دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور فقدان ارتباط میان علوم زیستی و رشته بیوانفورماتیک باعث شده تا این رشته غیرهدفمند پیش رود.