دانشگاه اصفهان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه اصفهان گفت: بودجه این دانشگاه برای سال ۹۵ تنها ۱۰ درصد رشد داشته که این میزان افزایش نمی تواند مشکلات موجود بودجه ای دانشگاه را برطرف کند.

هوشنگ طابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این در حالی است که طبق پیشنهاد دولت حقوق کارمندان باید ۱۲ درصد افزایش یابد که براین اساس ما همچنان برای تامین بودجه حقوق کارمندان خود در سال آینده با مشکل مواجه می شویم.

وی افزود: اگر این روال برای دانشگاه اصفهان اعمال شود همواره مجبور خواهیم بود از دیگر منابع برای تامین حقوق اساتید و کارکنان استفاده کنیم که این امر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی ما لطمه خواهد زد.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: طی سه سال گذشته به دلیل تحریم ها و کمبود بودجه زیرساخت های آزمایشگاهی دانشگاه ها با مشکل فرسودگی مواجه هستند که بدون اختصاص بودجه خاص برای تجهیز و بازسازی آزمایشگاه ها دانشگاه قادر نخواهند بود در این زمینه اقدامی انجام دهد.

طالبی گفت: طی ۹ ماه گذشته حدود ۶۷ درصد بودجه به دانشگاه اختصاص یافته است این مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان است اما همچنان با مشکل کمبود بودجه مواجه هستیم.