دانشگاه آزاد
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور اقتصاد دانش بنیان گفت: کمیته برنامه ریزی اقتصادی این دانشگاه هفته آینده اجرایی و اعضای کمیته تعیین می شوند.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از اعضای کمیته برنامه ریزی اقتصادی این دانشگاه انتخاب شده اند اما این اعضا باید در کمیته دیگری بررسی و تایید شوند.

وی افزود: قرار است کمیته ای با عضویت سرپرست و تعدادی از معاونان دانشگاه آزاد تشکیل شود و اعضای کمیته برنامه ریزی اقتصادی این دانشگاه تعیین شوند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور اقتصاد دانش بنیان خاطرنشان کرد: طی هفته آینده کمیته برنامه ریزی اقتصادی این دانشگاه اجرایی خواهد شد چرا که این موضوع مورد نیاز دانشگاه بشمار می رود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، قرار است این کمیته متشکل از ۵ تا ۷ نفر باشد و علاوه بر چشم انداز آینده وضعیت بودجه های مورد نیاز دانشگاه آزاد در گذشته را نیز بررسی کند.