تفاهم نامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کرسی یونسکو در بازیافت آب وابسته به دانشگاه تهران و کرسی یونسکو علوم غشایی در محیط زیست فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در این نشست فرصت‌ها و چالش‌های پیشرو و لزوم جلب مشارکت‌های بین‌المللی در حوزه آب و نقش تاثیرگذار دانشگاه تهران و سازمان یونسکو بررسی شد.

در این نشست توسعه شبکه‌های بین‌المللی تخصصی در حوزه آب با مدل پیشنهادی دانشگاه‌های همزاد یونسکو و ایجاد همکاری میان کرسی‌ها، به عنوان یک روش موفق مورد تاکید قرار گرفت.

در این تفاهم‌نامه برموضوعات تسهیل برقراری ارتباطات علمی در حوزه آب و محیط زیست، همکاری در ایجاد مرکز منطقه‌ای بازیافت آب، توسعه برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی و تربیت دانشجو و تبادل استاد تاکید شد.