در مشاهده تصاویر مشکل دارید؟
لطفا اینجا کلیک کنید
 

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری


کنفرانس بین المللی « پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری »استانبول – ترکیه

معرقی کنفرانس بین المللی « پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری »استانبول – ترکیه
محورهای کنفرانس بین المللی « پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری »استانبول – ترکیه
زمان و مکان کنفرانس بین المللی « پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری »استانبول – ترکیه
 
PhdAzmoon
۰ ratings0/5