سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۳ دانشگاه آزاد :فرایند توزیع کارت آزمون دکتری ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی از صبح فردا آغاز می شود.
توزیع کارت آزمون دکتری سال ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۱ صبح فردا یکشنبه در سامانه مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org توزیع می شود.

دریافت کارت ورود به جلسه تا یک ساعت پیش از حضور در آزمون امکانپذیر است.

آزمون دکتری سال ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

زمان توزیع کارت آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳

زمان و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۳ اعلام شد .زمان توزیع کارت آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ شیوه دریافت کارت دکتری آزاد ۹۳ .