رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: در ۲ سال اخیر به دلیل تصمیمات وزارت علوم افت ورودی در پردیس های دانشگاه های الف داشتیم که قرار است رایزنی هایی با وزارت علوم برای بهبود شرایط انجام شود.
خبر جدید :

محمدمهدی تهرانچی با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه روسای دانشگاه برتر گفت: جلسه روسای دانشگاه های برتر هفته گذشته با حضور روسای ۱۱ دانشگاه تیپ یک برگزار شد که البته مسئولین وزارت علوم در این جلسه حضور نداشتند، از جمله مباحثی که در این جلسه مطرح شد، نقش و جایگاه دانشگاه های پیشرو در نظام علم و فناوری و آموزش عالی بود. این موضوع مبحثی مبنایی است. چراکه در همه کشورها شبکه دانشگاه ها جایگاه خاصی در پیشرفت آموزش عالی و در سطح ملی و جهانی هم کاربرد دارند.

وی افزود: در این جلسه همچنین با هدف اینکه جایگاه و هدف از پژوهش و هماهنگی های پژوهشی که دانشگاه های الف باید با هم داشته باشند را مشخص کنیم، مباحثی مطرح شد.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: یکی دیگر از موارد مورد بحث در این جلسه موضوعات اداری و مالی دانشگاه های تیپ یک بود.

وی ادامه داد: در ادامه جلسه در خصوص پردیس های دانشگاه های الف مباحثی مطرح شد و جایگاه و اهمیت پردیس ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با تصمیم روسای دانشگاه های برتر قرار شد هماهنگی هایی در این زمینه با وزارت علوم انجام شود، چراکه پردیس دانشگاه ها در خصوص جذب دانشجو مشکلاتی دارند و وزارت علوم در ۲ سال اخیر تصمیمیاتی گرفته است که باعث شده به پردیس ها توجه نشود این تصمیم ها منجر به افت ورودی های پردیس ها شده، در حالی که در گذشته دانشجویهای قوی تری به پردیسها راه می یافتند.

تهرانچی در پاسخ به این سوال که آیا در پردیس ها مشکل آموزشی و هیئت علمی هم دارید یا خیر؟ گفت: نه از نظر هیئت علمی و آموزش مشکلی نداریم.

وی در خصوص جلسه آینده روسای دانشگاه ها گفت: جلسه پنجم روسای دانشگاه های الف هفته اول شهریور به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

دکتری پولی

دکتری پولی – ورود دانشجویان ضعیف به پردیس های پولی دانشگاه های تیپ یک | دکتری پولی ۹۴ | دکتری پولی دانشگاه تهران | دکتری پولی دانشگاه شهید بهشتی دکتری پردیس ۹۴ :

  • دکتری پردیس