افزایش استقلال دانشگاه ها در زمینه برنامه ریزی درسی، پذیرش دانشجویان دکتری و برنامه ریزی در ایجاد رشته های درسی در دومین اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر نیلی احمدآبادی با اعلام این مطلب گفت: در اجلاس سال گذشته که با حضور روسای ۱۲ دانشگاه برتر کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد،‌ دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه دائمی این اجلاس انتخاب شد و بناشد دانشگاه تهران میزبان دومین اجلاس روسای دانشگاه بزرگ و برتر کشور باشد.

وی با بیان اینکه این اجلاس با حضور برخی از معاونین وزارت علوم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه در پردیس بین المللی کیش برگزارشد، افزود: در این نشست موضوعاتی از قبیل افزایش سطح کیفی دانشگاه ها و درنظرگرفتن جایگاهی ویژه برای دانشگاه های بزرگ کشور ازنظر اعتباری و حدود اختیارات مطرح شد.

نیلی احمدآبادی عنوان کرد: باتوجه به اینکه در قانون و برنامه پنجم توسعه،‌ لزوم نگاه ویژه به دانشگاه ها در حوزه تدوین میزان اعتبارات و حدود اختیارات برای دانشگاه های برتر کشور بسیار مهم است چراکه عملکرد این دانشگاه ها بسیار سرنوشت سازاست و ظرفیت بسیار زیادی برای به عهده گرفتن اختیارات بیشتر دارند.

سرپرست دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اختیاراتی که برای بازگشت آنها به دانشگاه ها در این اجلاس گفتگو کردیم، قبل از سال ۸۴ درحیطه اختیارات دانشگاه ها به شمار می رفت و طی این سال ها از دانشگاه ها سلب شده ، گفت: افزایش استقلال دانشگاه ها در زمینه برنامه ریزی درسی، پذیرش دانشجویان دکتری و برنامه ریزی در ایجاد رشته های درسی ازعمده ترین موضوعات موردبحث بود.

وی ادامه داد: همچنین موضوعاتی نظیر ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه ها و ارائه راهکارهایی برای نقش آفرینی بیشتر دانشگاه ها در زمینه بین المللی از جمله دیگر موضوعات موردبحث بود.

نیلی احمدآبادی با اعلام این که سومین اجلاس روسای دانشگاه بزرگ و برتر کشور در خردادماه برگزار می شود، افزود: میزبان اجلاس سوم، دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود. امیدواریم دانشگاه ها با همفکری درجهت بهبود کیفیت عمل کنند.