سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ : فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در سایت این دانشگاه قرار گرفت.
دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی۹۳-۹۲ بر اساس ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و اصلاحیه ها و شرایط مندرج در این اطلاعیه از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی دکتری می پذیرد.

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند

سایت دانشگاه سهند :

http://www.sut.ac.ir/main/index.aspx

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون