سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) : دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در چهل و هشتمین اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌ها در دانشگاه غیر دولتی شمال از احتمال تغییر فرایند جذب و واگذاری آن به دانشگاه‌ ها خبر داد.

واگذاری جذب اعضای هیات علمی به دانشگاه‌ ها

وی تاکید کرد :براساس آمار بیش از ۹۳ درصد پرونده های جذب اعضای هیات علمی که از سوی هیات های اجرایی دانشگاه‌ها به مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارسال شده است مورد تایید نهایی قرار گرفته اند لذا درخواست دانشگاه‌ها برای تغییر فرآیند جذب اعضای هیات علمی و واگذاری آن به دانشگاه‌ها در دست بررسی است.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

جذب اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌ ها

احتمال واگذاری جذب اعضای هیات علمی به دانشگاه‌ ها | جذب هیات علمی دانشگاه‌ | جذب اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌ ها | واگذاری جذب اعضای هیات علمی به دانشگاه‌ ها .