به اطلاع داوطلبان گرامی دکتری تخصصی Ph.D سال ۱۳۹۰ معرفی شده به این دانشگاه می رساند کلیه این عزیزان لازم است فرم زیر را تکمیل و مدارک و مستندات مربوط به آن( شامل کلیه سوابق پژوهشی ، آموزشی و …)را تهیه کرده و در روز مصاحبه تعیین شده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط تحویل نمایند.

مدارک لازم :
۱- تکمیل فرم درخواست پذیرش
۲- ارائه مدارک و مستندات مربوط به فرم
۳- واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شعبه فردوسی و تحویل رسید آن به دانشکده

توجه :
در روز مصاحبه ، داوطلب می بایست کلیه مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشد. بدیهی است به مدارکی که پس از برگزاری مصاحبه ارائه شود ترتیب داده نخواهد شد.
خواهشمنداست از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی خودداری شود.
تاریخ مصاحبه برای رشته های مختلف مطابق جدول خواهد بود( اعلام تاریخ برگزاری مصاحبه ).و زمان دقیق برگزاری مصاحبه در بازه مزبور برای گرایشهای مختلف متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد.

وجه پرداختی و مدارک دریافت شده مسترد نمی شود.

این خبر لحظاتی پیش از سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. سایت پی اچ دی آزمون دات نت اخبار بعدی را در همینجا منتشر خواهد نمود. آدرس سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر www.aut.ac.ir می باشد.

۰ ratings0/5