پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

نشست علمی مدیریت بحران آب و آینده پژوهی

باحضور اساتید برجسته در زمینه های اقلیم ، هیدرولوژی و آینده پژوهی
و
ارتباط مستقیم با اساتید

زمان: پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت۸ الی ۱۲

مکان: اصفهان – پژوهشگاه شاخص پژوه

علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صفحه همایش ها
در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه شاخص پژوه مراجعه نمایند.

www. bpshakhespajouh. ac. ir
info@bpshakhespajouh. ac. ir
دانشگاه اصفهان میدان رازی – بلوار ابن سینا پژوهشگاه شاخص پژوه
تلفن ۰۳۱۳۷۹۳۲۶۱۰
نمابر۰۳۱۳۷۹۳۲۶۰۸