نتایج دکتری ۱۱ رشته ، امروز در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد. این رشته ها را با رنگ متفاوت در لیست زیر مشاهده می نمایید.

۱۰۵۰۲ – نتایج دکتری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۳ – نتایج دکتری بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۵ – نتایج دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۷ – نتایج دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۰۸ – نتایج دکتری قارچ‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۱۲ – نتایج دکتری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۱۴ – نتایج دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۵ – نتایج دکتری فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۶ – نتایج دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ – نتایج دکتری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۲۱ – نتایج دکتری بهداشت و بیماریهای طیور
۱۰۵۲۴ – نتایج دکتری بهداشت آبزیان
۲۰۳۱۲ – نتایج دکتری آموزش زبان انگلیسی
۲۰۴۰۱ – نتایج دکتری الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۵ – نتایج دکتری الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ – نتایج دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۵۰۵ – نتایج دکتری جامعه شناسی
۲۰۵۱۶ – نتایج دکتری علوم ارتباطات
۲۰۵۳۵ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی
۲۰۵۳۷ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی
۲۰۵۳۸ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۱۰۰۲ – نتایج دکتری فلسفه
۲۱۰۰۳ – نتایج دکتری فلسفه علم
۲۱۰۰۵ – نتایج دکتری فلسفه هنر
۲۱۲۲۲ – نتایج دکتری مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۶۰۲ – نتایج دکتری مشاوره
۳۰۱۰۸ – نتایج دکتری ریاضی
۳۰۱۱۲ – نتایج دکتری ریاضی – جبر
۳۰۱۱۳ – نتایج دکتری ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۴ – نتایج دکتری ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی
۳۰۲۰۱ – نتایج دکتری فیزیک
۳۰۲۰۴ – نتایج دکتری ژئو فیزیک
۳۰۵۱۲ – نتایج دکتری بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – نتایج دکتری بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – نتایج دکتری علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۷۰۲ – نتایج دکتری هواشناسی
۴۰۴۰۲ – نتایج دکتری مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – نتایج دکتری مهندسی معدن
۵۰۲۰۸ – نتایج دکتری زراعت
۵۰۲۲۷ – نتایج دکتری سازه‌های آبی
۵۰۲۳۵ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی
۵۰۳۰۴ – نتایج دکتری آبیاری و زه کشی
۵۰۳۳۴ – نتایج دکتری مهندسی منابع آب
۵۰۳۳۵ – نتایج دکتری تغذیه دام
۵۰۳۳۶ – نتایج دکتری اصلاح‌نژاد دام
۵۰۴۰۹ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۱۷ – نتایج دکتری علوم مرتع

اگر رشته ی شما در لیست اعلام شده بود برای مشاهده اعلام نتایج آزمون دکتری تخصصی PhD سال ۹۰ (با آزمون و بدون آزمون) رشته های اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایید:

azmoon.net (مرکز آزمون دانشگاه آزاد)

اگر با نکته غیرعادی یا نامفهوم در مورد رشته های که اعلام شده است برخورد کردید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید تا ما یا سایر داوطلبان به آن پاسخ دهیم و مفید واقع شود. با آرزوی موفقیت شما در همه ی آزمون ها