نتایج دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۰ در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد azmoon.net اعلام شد. لیست رشته‌های اعلام شده:

۶۵۲۷۹;۱۰۵۰۳ – نتایج دکتری ۶۵۲۷۹;بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۸ – نتایج دکتری ۶۵۲۷۹;قارچ‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۲۴ – نتایج دکتری بهداشت آبزیان
۳۰۲۰۴ – نتایج دکتری ژئوفیزیک
۳۰۵۱۲ – نتایج دکتری بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – نتایج دکتری زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – نتایج دکتری بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – نتایج دکتری علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – نتایج دکتری زیست ‌شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۷۰۲ – نتایج دکتری هواشناسی
۴۰۴۰۲ – نتایج دکتری مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – نتایج دکتری مهندسی معدن
۵۰۲۳۵ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی
۵۰۴۰۹ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۱۷ – نتایج دکتری علوم مرتع

۶۵۲۷۹;*۶۵۲۷۹;فقط کد و عنوان رشته‌هایی که اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آن‌ها تا کنون اعلام گردیده است، قابل مشاهده می‌باشد.

تاریخ درج خبر : ۱۴/۴/۹۰ – ساعت ۱۳:۱۹

برای مشاهده اعلام نتایج آزمون دکتری تخصصی PhD سال ۹۰ (با آزمون و بدون آزمون) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

azmoon.net (مرکز آزمون دانشگاه آزاد)

تاریخ و زمان مصاحبه دکتری و سایر اطلاعات نیز در سایت بالا موجود است.

 

تبلیغات : جزوات ، منابع و نمونه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی کلیه گرایش ها موجود است. تلفن مرکز فروش : ۰۲۸۲۲۲۲۵۰۴۷