ماسه یک بار شسته مخلوط در بازار با قیمت ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

۰ ratings0/5