مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم گفت: دانشجویانی که برای مصاحبه بورسیه دعوت نشده اند در صورتی که پرونده آنها کامل بوده و دارای شرایط لازم باشند این طرف سال به مصاحبه دعوت می شوند.

دکتر احمد غلامی در خصوص دعوت به مصاحبه دانشجویان بورسیه فراخوان سال گذشته که شرایط لازم را احراز کرده اند، گفت: پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۲۵ نفر از این دانشجویان برای مصاحبه دعوت شدند و مصاحبه آنها در ۲۵ گروه تخصصی صورت گرفت.

وی درخصوص اینکه برخی از دانشجویان گلایه مند هستند چرا برای مصاحبه دعوت نشده اند، گفت: افرادی که پرونده آنها کامل است برای مصاحبه دعوت شده اند دانشجویانی که برای مصاحبه دعوت نشده اند شاید پرونده آنها کامل نبوده است. اما اگر پرونده آنها کامل باشد و واجد شرایط باشند، حتما این طرف سال برای مصاحبه دعوت می شوند .

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان افزود: نتایج بعد از جمع بندی به خود دانشجویان اعلام خواهد شد .

وی در خصوص زمان دعوت گروه بعدی از دانشجویان بورسیه برای مصاحبه گفت: زمان آن هنوز مشخص نیست چرا که باید زمینه لازم برای مصاحبه فراهم شود و سپس مصاحبه صورت گیرد زمانی که زمان آن مشخص شود اعلام می شود.

برخی از دانشجویان بورسیه که در فراخوان ۹۲ بورسیه شده بودند از ایجاد تاخیر در دعوت به مصاحبه ناراضی بوده و خواستار هرچه زودتر برگزار شدن مصاحبه و تعیین تکلیف خود بودند.

زمان مصاحبه دانشجویان بورسیه مصاحبه دکتری

مصاحبه دانشجویان بورسیه تا پایان سال انجام می شود | زمان مصاحبه دانشجویان بورسیه ( مصاحبه دکتری ) و اعلام نتایج مصاحبه | مصاحبه مجدد بورسیه ها | مصاحبه بورس داخل وزارت علوم |