رئیس کارگروه مدیریت شورای‌تحول علوم انسانی گفت: مقررشده تا زمانی که تغییرات لازم در سرفصل‌های ۱۵ گروه علوم انسانی شورای تحول ایجاد نشده شورای گسترش حتی الامکان مجوز ایجاد این رشته ها را صادر نکند.

دکتر لطف الله فروزنده،گفت: امروز بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید در ۱۵ گروه سازماندهی شده شورای تحول علوم انسانی کار را شروع کرده اند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه زیرساخت این کار فراهم شده، امیدواریم به این دغدغه مقام معظم رهبری رهبری پاسخ داده شود و سرعت و روند بازنگری و تحول در علوم انسانی بیشتر شود.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: سیاست گذاری در تحول علوم انسانی در چهار حوزه اسلامی کردن، بومی سازی، کارآمدی و به روز کردن پیش بینی شده و همچنین پنج محور برای تحول مشخص شده که می توان به تحول در حوزه سرفصل‌ها و برنامه های درسی، محتوا ، دانشجو، اساتید و فعالیت های تحقیقاتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین مقررشده یک نماینده از شورای تحول در شورای گسترش وزارت علوم حضور داشته باشد و همچنین ، تا زمانی که تغییرات لازم برای رفع مشکلات کوتاه مدت در سرفصل های ۱۵ رشته علوم انسانی شورای تحول را ایجاد نکرده ایم مجوز این رشته ها حتی الامکان صادر نشود.

وی با بیان اینکه امیدواریم با حضور دکتر فرهادی همکاری بیشتری بین شورای تحول و وزارت علوم ایجاد شود، افزود: به عنوان مثال، مقطع کارشناسی رشته روانشناسی تمام شده و برای ابلاغ ارسال شده است، همچنین برخی گرایش های رشته های زبان، علوم سیاسی و مدیریت نیز تصویب و برای ابلاغ ارسال شده است و مابقی رشته ها نیز به نوبت در شورای تحول بررسی خواهند شد.

فرزنده افزود: روز جمعه گذشته نیز در یک نشست اساتید دانشگاه های کشور و مدیران گروه های مدیریت جمع شدند و در خصوص دروس عمومی بحث کردیم، و کمیته های تخصصی تشکیل دادیم .

وی یادآورشد: من فکر می کنم این مسیر را گفتمان قالب کنیم، یعنی بحث تحول از اساتید شروع شود چون محیط علمی طوری است که باید عالم آن را بپذیرد و خوشبختانه در جلسه ما تمام اساتید اصل رویکرد را قبول داشتند منتهی برای رسیدن به این رویکرد نظرات مختلفی داشتند که طبیعی است.