بسمه تعالی

« شبیه‌ سازی جلسه مصاحبه دکتری »

دانشگاه آزاد و سراسری

 

یک فرصت استثنایی برای کسب تجربه و مهارت برای اولین بار در ایران

مصاحبه مانند یک برنامه پخش زنده است. شما فقط یک‌بار فرصت دارید، قدر فرصت خود را بدانید!

 

شبیه‌ سازی جلسه مصاحبه دکتری به‌ صورت فردی (با اختصاص یک ساعت وقت برای هر داوطلب) با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی مختلف، داوطلبان را برای حضور در مصاحبه ، متناسب با دانشگاه انتخابی ، آماده می‌نماید.

شبیه‌ سازی جلسه مصاحبه دکتری متناسب با دانشگاه انتخابی شما | دکتری آزاد و سراسری

وقت کافی برای شرکت در شبیه‌ سازی جلسه مصاحبه دکتری را ندارید؟ پس ناگفته های مصاحبه دکتری را مطالعه کنید.