اسامی رشته محل های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد.

وزارت علوم طی اطلاعیه ای اعلام کرد : متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند برای اطلاع از وضعیت رشته محل های مورد نظر خود به سایت اطلاع رسانی وزارت علوم و لینک دوره های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی به نشانی http://www.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/CertifiedCenter4Tab.aspx مراجعه کنند.​

تاریخچه دفتر گسترش آموزش عالی

در سال ۱۳۶۱ شوراي نوگشايي و بازگشايي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رسيدگي به تأسيس و انحلال مراكز آموزشي را به عهده گرفت و پس از بازگشايي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، نام شوراي مزبور به شوراي گسترش آموزش عالي تغيير كرد و از آن زمان تاكنون شوراي گسترش آموزش عالي مرجع تصميم گيري درباره خطوط اصلي سياستهاي توسعه و گسترش آموزش عالي در سطح كشور محسوب مي شود. شايان ذكر است پس از ادغام شورايعالي برنامه ريزي در شوراي گسترش آموزش عالي در سال ۱۳۸۱، كليه وظائف شورايعالي ياد شده در دفتر گسترش آموزش عالي خلاصه و به همين منظور، معاونت برنامه ريزي در دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ايجاد گرديد. شايان ذكر است شوراي عالي برنامه ريزي در تاريخ ۶۳/۱۱/۲۸ تشكيل و از تاريخ ۶۳/۱۲/۲۳ رسماً آغاز به كار كرد. لايحه قانوني و كليات تشكيل شورايعالي برنامه ريزي و گروههاي تابعه آن در دهمين و شانزدهمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۶۳/۱۱/۲۸ و ۶۴/۱/۶ ) به تصويب رسيد. اين شورا جانشين ستاد انقلاب فرهنگي در تهيه و تدوين و تصويب برنامه هاي آموزشي دانشگاهها و مقررات و آئين نامه هاي آموزشي است و ادامه دهنده كار ستاد ياد شده مي باشد. بنابراين به دنبال تصويب و ابلاغ لايحه قانوني تشكيل شورايعالي برنامه ريزي كليه گروهها و كميته هاي تخصصي ستاد انقلاب فرهنگي تحت نظارت مستقيم شورايعالي برنامه ريزي قرار گرفت و تشكيلات آنها كلاً به اين شورا منتقل گرديد.
آنچه در حال حاضر دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي خوانده مي شود، دبيرخانه شوراي گسترش آموزش عالي است كه بالاترين مرجع تصميم گيري براي ايجاد، ادغام و انحلال رشته ها و دوره هاي تحصيلي، گروههاي آموزشي، دانشكده ها و دانشگاههاي دولتي و غيردولتي يا هر نوع مركز آموزش عالي و همچنين تهيه و تدوين و تصويب برنامه هاي آموزشي دانشگاهها و مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و بررسي صلاحيت علمي متقاضيان استخدام هيأت علمي محسوب مي شود. نخستين بار شوراي عالي معارف كه مدتي بعد شوراي عالي فرهنگ نام گرفت در سال ۱۳۰۱ هجري شمسي تشكيل گرديد. در سال ۱۳۴۴ نام شوراي عالي فرهنگ به شوراي مركزي دانشگاهها تغيير و سپس در سال ۱۳۴۷، وزارت علوم بجاي شوراي مركزي دانشگاهها مسئول رسيدگي به امور آموزش عالي گرديد. درسال ۱۳۴۸ شوراي تأسيس، توسعه و انحلال مؤسسات آموزش عالي عهده دار تصميم گيري در نحوه فعاليت مؤسسات آموزش عالي شد و سرانجام در تاريخ ۱۳۴۹/۲/۲۶ بنا به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي، هيأت وزيران با تبديل نام شوراي مزبور به شوراي گسترش آموزش عالي موافقت بعمل آورد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در فاصله سالهاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ به علت انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها، فعاليت شوراي گسترش آموزش عالي عملاً متوقف گردد و برخي از وظائف آن به ستاد انقلاب فرهنگي محول شد.

رشته محل‌ های دکتری دانشگاه آزاد و دکری سراسری دارای مجوز

اعلام رشته محل‌ های دکتری دانشگاه آزاد و دکری سراسری دارای مجوز وزارت علوم | رشته های دکتری آزاد دارای مجوز | چه رشته هایی دارای مجوز پذیرش وزارت علوم هستند؟