دبیر کارگروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از بررسی برای راه اندازی رشته مطالعات جنسیتی در مقطع دکتری دانشگاهها خبر داد.
دکتر محمد اسحاقی در خصوص آخرین وضعیت بازنگری رشته مطالعات زنان گفت: رشته های بازنگری شده کارشناسی ارشد «حقوق زن دراسلام»، کارشناسی ارشد «زن و خانواده» و دکتری «حقوق زن در اسلام » که به وزارت علوم ارسال شده بود در شورای برنامه ریزی این وزارت خانه نیز تایید شد و برای سال تحصیلی آینده اجرایی می شود.

تدوین گرایش زن و خانواده

وی ادامه داد: بعد از این سه گرایش، چند موضوع و سرفصل جدید در دستور کار کارگروه مطالعات زنان قرار داشته و در حال بررسی است که می توان به گرایش «زن و خانواده» در مقطع دکتری اشاره کرد که تدوین اولیه آن صورت گرفته و برای اظهار نظر به مدیران مطالعات زنان در سراسر کشور ارسال شده و نظرات آنان نیز اخذ شده است و اوایل سال آینده، بعد از نهایی شدن در کارگروه شورای تحول ابلاغ خواهد شد .

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول تاکید کرد: انتظار ما این است که تا شهریورماه تکلیف این گرایش روشن شود تا دانشگاه ها برای راه اندازی این رشته تکلیف خود را بدانند .

بررسی دکتری مطالعات جنسیتی

وی ادامه داد: درحال حاضر موضوع « مطالعات جنسیتی » درمقطع دکتری ، سیاست گزاری در حوزه زنان و خانواده در مقطع دکتری، مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی و چند موضوع دیگر در کارگروه مطالعات زنان در دست بررسی قرار دارد و تدوین های اولیه آنها صورت گرفته است.

دبیر کارگروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ادامه داد: همچنین بازنگری رشته « مطالعات خانواده » در مقطع کارشناسی در دستور کار کارگروه قرار دارد و سال آینده چند موضوعی که عنوان شد بررسی و اصلاح می شوند.