سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری بدون آزمون : آگهی پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد رشته دکتری مترجمی زبان انگلیسی ( دانشجویان ممتاز در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ) منتشر شد. پذیرش بدون شرکت در آزمون دکتری ، برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۹۲ است.

دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد جهت ادامه تحصیل متقاضیان ورود به دوره دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی، بدون آزمون و با استناد به ماده ۸ آیین‌نامه «ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر» (آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴ مورخ ۲/۳/۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی و پژوهشی واجدین شرایط، در قالب تکمیل ظرفیت و با رعایت شرایط ذیل برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی (ورودی سال ۱۳۸۷ به بعد) صرفا «از دانشگاه های دولتی که واجد یک یا چند شرط از شرایط ذیل باشند می توانند با مراجعه به سامانه:

http://pooya.um.ac.ir/educ/exam

ضمن تکمیل کلیه مراحل ثبت نام، مدارک خود را نیز از طریق همان سامانه ارسال نمایند.

تذکر۱: برای ارسال مدارک در صورتی که اصل فایل آن موجود است، آن را ضمیمه و در صورت عدم وجود فایل، آن را اسکن نموده و ارسال شود.

تذکر۲: ‌ درخصوص مقالاتی که دارای پذیرش نهایی بوده اما هنوز چاپ نشده اند، لازم است نامه (یا مدرک) پذیرش نهایی به همراه فایل محتوی مقاله نهایی (با فرمت pdf) به صورت zip شده ارسال گردد.

تذکر۳: اصل مدارک ارسالی (به همراه اصل فیش بانکی واریز وجه ثبت نام) در زمان مصاحبه باید ارائه گردد. هزینه ثبت نام به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۴۲۵۲۹۹۹۵۶ نزد بانک تجارت شعبه پردیس به نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد واریز گردد.

مهلت ارسال مدارک از روز شنبه ۱۱ آبان ماه لغایت ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۲ می باشد و مهلت مذکور قابل تمدید نیست.

شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

شرایط پذیرش: ۱- دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره بدون احتساب نمره پایان نامه جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر:

الف) دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

تبصره۱: چنانچه تنها یکی از مقالات متقاضی به چاپ رسیده باشد، درخواست وی در صورتی قابل بررسی خواهد بود که مقاله دیگر وی دارای پذیرش قطعی برای چاپ باشد. در موارد زیر که تنها یک مقاله مورد نیاز است نیز این تبصره لحاظ شده و پذیرش مشروط (به اعمال اصلاحات نهایی یا پرداخت هزینه چاپ یا page charge) ملاک عمل نخواهد بود.

ب) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

پ) رتبه اول المپیادهای علمی – دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

ت) دانش آموخته رتبه اول درهر دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ث) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری). ج)

دانشجویان مندرج در بند «ث» بخش ۲-۲ ماده ۲ (آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴ مورخ ۲/۳/۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ٭ دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) ٭ بند «ث» بخش ۲-۲ ماده ۲: دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دارای رتبه کمتر از ۲۰ در گروه آزمایشی زبان در آزمون سراسری سازمان سنجش باشند.

چ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل ۳۵%، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجوبه عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

تبصره ۲: طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف کتاب (تالیف و چاپ شده توسط دانشجو بدون نام سایرین و مرتبط با تخصص یا گرایش متقاضی) و طرح پژوهشی تقاضا محور (براساس نیاز یک دستگاه و انجام شده توسط دانشجو) با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت، می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای فوق جایگزین شود.

تبصره۳: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان آزاد و به عنوان تکمیل ظرفیت و بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای استعداد های درخشان دانشگاه خواهد بود. توضیح: تعداد پذیرش از این طریق به میزان ۲۰% تعداد پذیرش از طریق آزمون (موجود در دفترچه «راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۲» سازمان سنجش) که ۱۰% آن از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و تا ۱۰% باقیمانده از میان دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود.

۲- دانش آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی هستند، براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت به دانشگاهها معرفی می شوند تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.

توجه: لازم به ذکر است که اسامی متقاضیان پس از بررسی اولیه و کنترل مدارک توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (ظرف ۱۰ روز پس از اتمام مهلت ارسال مدارک) به گروه آموزشی زبان اعلام می گردد گروه آموزشی مربوطه نیز از طریق تماس تلفنی، از کلیه افراد منتخب جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. پس از انجام مصاحبه و انتخاب نهایی، اسامی پذیرفته شدگان از طریق سایت دانشگاه اعلام و به سازمان سنجش آموزش کشور نیز گزارش می شود تا به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردد.

نکات مهم: ۱ – حجم و فرمت فایل های ضمیمه به نحوی تنظیم گردد تا در ارسال و دریافت آنها مشکلی به وجود نیاید.

۲ – به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳ – چنانچه در هر کدام از مراحل (بررسی مدارک، ثبت نام و یا تحصیل) مشخص گردد که متقاضی فاقد هر یک از شرایط اعلام شده می‌باشد، پذیرش ایشان لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴ – از داوطلبان عزیز درخواست می شود از مراجعه حضوری خودداری فرمایند و در صورت ضرورت در روزهای اداری از طریق شماره تلفن های ۸۸۰۲۴۶۱ – ۰۵۱۱ و یا ۸۸۰۲۴۷۹ – ۰۵۱۱ تماس گرفته و یا با پست الکترونیکی talent@um. ac. ir مکاتبه نمایند.

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

داوطلبان محترم برای دریافت فایل pdf پذیرش روی فایل زیر کلیک کنید :

دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون