سایت‌‌آزمون‌دکتری‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دعوت به همکاری : مرکز نوآوری وکارآفرینی پژوهشگاه شاخص پژوه، به منظور تقویت نیروی تخصصی خود، از پژوهشگران، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مترجمی زبان انگلیسی و دانش آموختگان این رشته که تجربه و توانمندی ترجمه متون علمی و تخصصی درحوزه های کار آفرینی، فناوری، آینده پژوهی و زمینه های مرتبط را دارند، در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس inf0@bpshakhespajouh.ac.ir ایمیل نمایند.