سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دعوت به همکاری : مرکز نوآوری و کارآفرینی پژوهشگاه شاخص پژوه ، به منظور تقویت نیروی تخصصی خود، از پژوهشگران ، دانشجویان مقطع دکتری و گرایش های مرتبط با مباحث محیط زیست و دانش آموختگان این رشته که تجربه و توانمندی فعالیت های پژوهشی درحوزه بین المللی در این رشته را دارند، در شهر تهران و اصفهان دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس info@bpshakhespajouh.ac.ir ایمیل نمایند.