سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه لایحه وزارت علوم درباره پایان نامه فروشی هنوز ارائه نشده، گفت: در جلسه ای از وزیرعلوم دعوت کردیم تا اقدامات انجام شده در برابر فروش پایان نامه را ارایه دهد.

دکتر قاسم جعفری با اشاره به اهم برنامه های کمیسیون آموزش عالی در سال جاری گفت: کمیسیون آموزش عالی در عرصه آموزش عالی ضمن نظارت، مساله فرهنگی در دانشگاه ها را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مسایل دیگر معضل پایان نامه فروشی است که در دستور کاری کمیسیون آموزش قرار دارد، مقرر شده بود وزارت علوم دراین خصوص لایحه ای تهیه کرده و به کمیسیون نیز ارایه دهد ولی هنوز این کار صورت نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: در جلسه ای از وزیرعلوم دعوت کرده و درخواست خواهیم کرد تا اقداماتی که در زمینه پایان نامه فروشی صورت گرفته است را توضیح دهند.

وی به رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: آخرین وضعیت رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد در کمیسیون بررسی خواهد شد .

جعفری رسیدگی به وضعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی را شاید مهمترین برنامه کمیسیون آموزش در سال جاری عنوان کرد و افزود: برخی از دانشگاه های غیرانتفاعی در زمینه هیات علمی، فضای آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه با استاندارها فاصله بسیاری دارند که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

پایان نامه فروشی خرید فروش پایان نامه

پایان نامه فروشی ( فروش پایان نامه مدیریت حسابداری …. خرید پایان نامه ) تخلف و تقلب در پایان نامه تخلف علمی | پایان نامه کارشناسی ارشد پایان نامه دکتری