شهردار شهرکرد، حمایت مدیریت شهری شهرکرد از تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با این را اعلام کرد.
نورالله غلامیان اظهار داشت: شهرداری شهرکرد در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با توسعه علمی و بهره‌وری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی، از پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حمایت خود را اعلام می‌کند.
وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور توسعه صنعت کشور و فراهم شدن زمینه جذب نخبگان حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی پیمودن این مسیر را تسهیل کرده و رسیدن به هدف یعنی ارتقای سطح علمی را فراهم می‌کند.
شهردار شهرکرد موضوعاتی مانند راهکارهای مدیریت ترافیک شهری، طرح جامع ایمنی و مدیریت بحران، ساماندهی و احیا بافت‌های فرسوده در سطح شهر، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، توسعه شهرداری الکترونیک را از مواردی دانست که شهرداری شهرکرد در تلاش برای ارائه راهکار رفع این مشکلات است.
غلامیان ادامه داد: مطالعات در زمینه ارتقای سطح فرهنگ شهروندی با توجه به مدیریت شهری و روستائی،ارائه راهکارهای تأمین درآمد پایدار و کاهش هزینه‌ها و شناسایی زمینه تأمین منابع مالی پروژه‌ها، مکان‌یابی روزبازارها در سطح شهر بررسی تراکم مناسب شهری با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه‌های تحقیق و پژوهش در این فراخوان اعلام کرد.
وی افزود: پایان‌نامه‌هایی که پیرامون بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه‌های عمرانی و خدماتی، نیازسنجی اقشار مختلف جامعه در بخش‌های مختلف، تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهری باشند نیز در اولویت حمایت قرار می‌گیرند.

حمایت از پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت شهری

حمایت از پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت شهری راهکارهای مدیریت ترافیک شهری طرح جامع ایمنی مدیریت بحران ساماندهی و احیا بافت‌های فرسوده مشاغل مزاحم شهری توسعه شهرداری الکترونیک :

  • حمایت مالی از پایان نامه دکتری
  • حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد