معیارهای پژوهشی جذب اعضای هیات علمی پژوهشی ( جذب هیات علمی پژوهشی 97 )
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در جلسه هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد، معیارهای پژوهشی به منظور جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی تدوین و برای تصویب نهایی به هیأت عالی جذب ارسال شود.

جذب اعضای هیات علمی پژوهشی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دویست و ششمین جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، روز به ریاست محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

جواد محمدی، دبیر هیات عالی جذب گفت: روند جذب اعضای هیات علمی از فراخوان تا جذب نباید بیشتر از ۴ ماه و نیم باشد و هیات‌های مرکزی جذب موظف هستند به این موضوع نظارت کنند.

وی افزود: هم اکنون حدود ۲هزار نفر روند جذب را اجرا و راهبری می‌کنند و این موجب شده تا روند جذب تسریع شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بعد از ۲۰ روز، پاسخ استعلام نهادهای ذیربط وصول نشد، هیات اجرایی می‌تواند روند جذب را ادامه دهد.

 در این جلسه مقررشد رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادین کارگروهی متشکل از روسای پژوهشگاه‌ها و وزارت علوم تشکیل داده تا نسبت به تدوین معیارهای پژوهشی به منظور جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی اقدام و برای تصویب نهایی به هیأت عالی جذب ارسال کنند.

در ادامه جلسه تعدادی از اعضای هیاتهای اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی جندی شاپور دزفول، صنعتی نوشیروانی بابل، مجتمع آموزش عالی سراوان تأیید صلاحیت شدند.