مجتبی صدیقی جایابی بورسیه ها : آخرین وضعیت بورسیه های جایابی نشده دکتری داخل کشور دانشگاه ها
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اخبار تازه ای از وضعیت جایابی بورسیه ها منتشر شد.

جایابی بورسیه ها

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جایابی دانشجویان بورسیه داخل کشور را پیگیری می کند،

تعداد دانشجویانی که جایابی نشده اند درحال کم شدن است.

آخرین وضعیت بورسیه های جایابی نشده

مجتبی صدیقی درباره آخرین وضعیت بورسیه های جایابی نشده، گفت: همه بورسیه ها تعیین تکلیف شده اند، در بحث جایابی نیز هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: هیات عالی جذب با همکاری مرکز جذب وزارت علوم پیگیر جایابی بورسیه ها در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است و امیدواریم با نزدیک شدن دانشجویان به فارغ التحصیلی روند جایابی سرعت گرفته و توسعه یابد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره اینکه چه تعداد بورسیه هنوز جایابی نشده اند گفت: این آمار مرتب در حال تغییر و تعداد آنها درحال کم شدن است.