مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ دوباره تمدید شد. رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ مجددا تا ساعت ۲۴روز جمعه ۱۷مهر تمدید شد.

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴

به نقل از روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر اظهار داشت: کلیه متقاضیان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ می توانند حداکثر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۷ مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www. azmoon.orgنسبت به این امر اقدام نمایند.

پیش از این مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۳مهر تمدید شده بود.