بخشنامه جدید مربوط به اخذ اعلام نیاز پذیرفته شدگان دکتری تبدیل بورس خارج به داخل به همراه میزان اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منتشر شد.

سازمان امور دانشجویان ضمن اعلام این بخشنامه ها، جدول ظرفیت باقیمانده به همراه شرایط هر کدام را منتشر کرده است.

همچنین معاونت آموزشی وزارت علوم در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم یادآور شده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳ در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۳ و به منظور مساعدت در حل مشکل جایابی دانشجویان بورسیه تبدیل خارج به داخل و بر اساس مهلت تعیین شده ۱۵ اسفندماه ۹۳ برای ارائه نامه جایابی از یکی از مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، مراتب در شورای بورس در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۳ مطرح و مقرر شد این مراکز بر اساس نیازمندی های راتبه تحصیلی بدون نیاز به ثبت نام در فراخوان جذب، درخواست دانشجویان مذکور را در فرآیند جذب هیات علمی قرار دهند.

در ادامه این نامه آمده است: ترتیبی اتخاذ شود در صورتی که آن دانشگاه / پژوهشگاه شرایط لازم برای پذیرش راتبه تحصیلی را دارد درخواست های دانشجویان بورسیه واجد شرایط تبدیل خارج به داخل را با لحاظ ضوابط و مقررات بررسی کرده و در صورت نیاز به آنان، مراتب را به همراه صورت جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه / پژوهشگاه به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان ارسال کنند.

همچنین بر اساس این نامه که در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۳ به امضای معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده، آمده است: پیرو بخشنامه ۱۹/۵/۱۱۹۶۸۵ در تاریخ ۴ دی ماه ۹۲ سرپرست مرکز جذب اعضای هیات علمی، بورس تحصیلی باقیمانده پذیرفته شدگان تبدیل خارج به داخل در سال های قبل منوط به جایابی و اخذ اعلام نیاز از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با تحصیلات آنان است.

نامه مجوز ثبت نام افراد مذکور به دانشگاه محل تحصیل به منزله معرفی آنان جهت اخذ جایابی تلقی شده و در صورت نیاز به تخصص آنان مراتب را با تایید هیات اجرایی جذب آن دانشگاه و صورت جلسه گروه آموزشی یا پژوهشی حداکثر ظرف ۶ ماه آینده جهت اقدامات بعدی به اداره کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان ارسال کنند.

تبدیل بورس خارج به داخل یورسیه دکتری

تبدیل بورس خارج به داخل | بورس دکتری خارج از کشور | یورسیه دکتری داخل | بورسه تحصیلی دوره دکتری