معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از به اتمام رسیدن کار کارشناسی شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی خبر داد و گفت: در این شیوه نامه شدیدترین تنبیه برای جعل پایان نامه در نظر گرفته شده است.

دکتر سید ابوالحسن ریاضی درباره زمان ابلاغ شیوه نامه برخورد با تخلف های علمی گفت: با توجه به تاکید دکتر فرجی دانا (وزیرسابق علوم) موضوع برخورد با تخلف‌های علمی در مقطع تحصیلات تکمیلی، با همکاری معاونت پژوهشی وزارت‌علوم، سازمان اموردانشجویان و دبیرخانه هیات انتظامی اساتید به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همین مساله منجر به تدوین شیوه نامه ای در مورد تخلفات علمی شد که این شیوه نامه از نظر کار کارشناسی به اتمام رسیده و اینکه چه زمانی ابلاغ می شود دیگر به تصمیم گیری وزیرعلوم بستگی دارد.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به برخی از موضوعات شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی گفت: یکی از مسایلی که در این شیوه نامه به آن اشاره شده، بحث فروش پایان نامه‌ها است که ضربه شدیدی بر کیفیت علمی دانشگاه ها وارد می کند بنابراین شدیدترین تنبیه برای مواردی که پایان نامه جعل شده باشد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از کوچکترین سرقت علمی، عدم رعایت حقوق مولفین، ذکر نکردن عناوین و مواردی از این قبیل که طیف بسیار گسترده ای از بی دقتی‌ها و تخلف‌ها محسوب می شود دراین شیوه نامه پیش بینی شده است.