درودی گفت: امکان ثبت پایان نامه برای ۴۹۰ موسسه آموزش عالی و دانشگاه در ایراندارک فراهم شده است.

درودی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان نامه در پایگاه پایان نامه‌ ها و رساله‌ های تحصیلات تکمیلی آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۱۷ هزار پایان نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۷۶ هزار پایان نامه به تائید دانشگاه رسیده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۹۴ هزار پیشنهاد نیز در این پایگاه ثبت شده که بیش از ۶۰ هزار پیشنهاد توسط دانشگاه‌ها تائید شده است، البته در این میان، ۱۶۲ هزار و ۹۵۵ پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۲ هزار و ۹۱۲ پایان نامه در مقطع دکتری بوده است.

درودی در ادامه گفت: بیشترین پایان نامه‌های ثبت شده در پایگاه ثبت پایان نامه‌ ها و رساله‌ های تحصیلات تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی با ۷۲ هزار و ۹۷۰ رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی مهندسی با ۳۷ هزار و ۵۰ رکورد، گروه علوم پایه با ۳۶ هزار و ۵۱۹ رکورد، گروه کشاورزی با ۱۸ هزار و ۹۷۶ رکورد، گروه هنر با ۶ هزار و ۴۲۹ رکورد و گروه علوم پزشکی با سه هزار و ۹۲۴ رکورد قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی نیز اقدام به ثبت پایان نامه‌های خود در پایگاه ایراندا‌ک نموده‌اند.