معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد این دانشگاه انتخاب رشته محل تکمیل ظرفیت دکتری بهمن ماه نخواهد داشت.

دکتر علوی فاضل در پاسخ به سوالات بسیاری از داوطلبان مقطع دکتری تخصصی جهت تکمیل ظرفیت، گفت: انتخاب رشته محل مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی ویژه بهمن ماه نخواهیم داشت. لذا به کلیه متقاضیانی که به هر دلیلی برای انتخاب رشته محل در انتظار اعلام تکمیل ظرفیت بهمن ماه بودند، اعلام می شود که هیچ انتخاب رشته محلی برای بهمن وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: باتوجه به اینکه جذب دانشجو در مقطع دکتری تخصصی مبتنی بر ظرفیت های اعلام شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام می شود، در حال حاضر امکان ایجاد ظرفیت جدید وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد، علوی فاضل افزود: هدف ما ارتقاء کیفی تحصیلات تکمیلی است، لذا در پذیرش متقاضیان این مرحله ضمن رعایت الزامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به رشد کیفی واحدها در زمینه پژوهش و تحقیق نیز توجه ویژه ای داریم.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پایان با تاکید بر قانون گرایی دانشگاه آزاد، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گام های بلندی در راستای تقویت نیروی متخصص با توجه به سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغ شده مقام معظم رهبری، برداشته است که بیانگر هماهنگی و تطبیق فعالیت دانشگاه با اهداف اسناد بالادستی نظام است