معاون آموزشی وزیر علوم از تفویض اختیار سه امر برنامه‌ ریزی درسی ، پذیرش دانشجوی دکتری و ترم‌ بندی به دانشگاه‌ ها خبر داد و گفت:این روند ادامه دارد و در آینده اختیارات بیشتری به دانشگاه‌ها داده می‌شود.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر افزود:تاکنون برنامه‌ریزی درسی و پذیرش دانشجوی دکتری و همچنین زمان‌بندی ترم‌ها به دانشگاه‌ها تفویض اختیار شده است که این روند تفویض اختیارات ادامه خواهد داشت.

وی درمورد تفویض اختیار ترم‌بندی به دانشگاه‌ها توضیح داد:در این مورد خط قرمزی تعریف شده و به دانشگاه‌ها گفته شده ۱۶ هفته درسی و دو هفته فرجه را رعایت کنند،رعایت همین خط قرمز از بروز هرج و مرج جلوگیری خواهد کرد. اما در عین حال این که دانشگاهی قصد داشته باشد ترم را بجای ۲۷ شهریور یا اول مهر، از ۲۰ شهریور آغاز کند به اختیار خودش خواهد بود.

معاون آموزشی وزیر علوم در پایان تاکید کرد:اختیارات زیادی به دانشگاه‌ ها بازگردانده می‌شود که در حال بررسی است و بعد از جمع‌بندی اعلام می‌شود.

افزایش اختیارات دانشگاه های بزرگ

افزایش اختیارات دانشگاه های بزرگ : برنامه‌ ریزی درسی پذیرش دانشجوی دکتری و ترم‌ بندی افزایش اختیارات دانشگاه های بزرگ پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه ها

۰ ratings0/5