سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۲ –اخبار سازمان سنجش : اطلاعیه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در رابطه با رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و همچنین تمدید مدت زمان انتخاب رشته آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۲

اصلاحات برخی رشته محل های جدید تحصیلی دفترچه انتخاب رشته دکترای ۹۲

پیرو اطلاعیه‌های مورخ ۲۴/۱/۹۲ و۲۹/۱/۹۲ بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب رشته گردیده‌اند، می‌رساند با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید تحصیلی و همچنین اصلاحات اعلام شده درخصوص برخی از رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون فوق‌الذکر و به منظور مساعدت برای درج کدرشته‌ محل‌های انتخابی مقرر گردید به داوطلبان ذیربط اجازه داده شود تا روز چهارشنبه مورخ ۴/۲/۹۲ نسبت به ثبت اولویت‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

مهلت انتخاب رشته دکتری تمدید شد | امکان ویرایش فرم انتخاب رشته

لذا متقاضیان لازم است براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل‌های تحصیلی و اطلاعیه‌های مربوط نسبت به ثبت کدرشته‌ محل‌های مورد نظر حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۴/۲/۹۲ منحصراً از طریق سایت اینترنتی این سازمان اقدام نمایند. ضمناً داوطلبانی که قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تکمیل نموده‌اند، در صورت تمایل با توجه به مندرجات اطلاعیه‌های مذکور، می‌توانند نسبت به ویرایش رشته‌های انتخابی خود تا تاریخ فوق‌الذکر اقدام نمایند.

اصلاحات جدید دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲

الف) اصلاحیات دفترچه:
جدول شهریه‌های دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، مندرج در صفحه ۷۴ دفترچه راهنما، مربوط به دوره‌های پردیس خودگردان دانشگاه مذکور می‌باشد.
ظرفیت پذیرش کلیه رشته‌ محل‌های دانشگاه صنعتی مالک اشتر دو برابر ظرفیت اعلام شده است.
تصحیحات در جداول کدرشته محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین اطلاعیه اصلاحات به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد.

کدرشته

امتحانی

نام رشته امتحانی

دوره

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

اصلاحیات

۲۱۰۵

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

روزانه

۱۱۷۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مخاطرات آب و هوایی

عنوان صحیح گرایش «مخاطرات آب و هوایی» می‌باشد.

۲۱۰۶

علوم اقتصادی

روزانه

۱۲۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد پولی

ظرفیت پذیرش ۶ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۶۵

دانشگاه تهران

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۷۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۷۷

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

نوبت دوم

۱۴۹۴

دانشگاه تهران

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۱ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

پردیس

۱۵۰۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۱ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

پردیس

۱۵۰۵

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مجموعه مدیریت

پردیس

۱۹۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

عنوان صحیح گرایش « مدیریت منابع انسانی» می‌باشد.

۲۲۰۲

مجموعه زمین شناسی

روزانه

۲۹۳۷

پژوهشکده علوم زمین

زمین شناسی نفت

وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذیرش فقط مرد

۲۲۱۰

مجموعه زمین شناسی

روزانه

۲۹۳۹

پژوهشکده علوم زمین

تکتونیک

وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

۲۲۳۳

مجموعه ریاضی

روزانه

۲۵۲۶

تربیت مدرس

ریاضی محض

ظرفیت پذیرش بصورت: ۶ نفر گرایش آنالیز، ۴ نفر گرایش هندسه، ۲ نفر گرایش منطق، ۲ نفر گرایش هندسه جبری و ۶ نفر گرایش جبر می‌باشد و در مدرک فارغ‌التحصیلی عنوان رشته «ریاضی» درج خواهد شد.

۲۲۳۴

مجموعه ریاضی

روزانه

۲۶۵۲

تربیت مدرس

ریاضی کاربردی

فاقد توضیحات می‌باشد.

۲۲۳۶

زیست شناسی دریا

روزانه

۲۹۷۴

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

جانوران دریا

ظرفیت پذیرش برای نیمسال اول خواهد بود.

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

نوبت دوم

۲۹۲۱

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۳۰۳

مجموعه مهندسی برق

روزانه

۳۰۵۷

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات (سیستم)

محل تحصیل در پژوهشکده مخابرات این دانشگاه در تهران می‌باشد.

۲۳۰۳

مجموعه مهندسی برق

روزانه

۳۰۵۸

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات (سیستم)

محل تحصیل در پژوهشکده آفا این دانشگاه در تهران می‌باشد.

۲۳۵۲

مهندسی نفت

روزانه

۳۰۸۷

پژوهشکده علوم زمین

اکتشاف

وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذیرش فقط مرد

۲۳۷۰

مهندسی نساجی

روزانه

۳۹۶۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۳۷۳

مهندسی سیستم‌های انرژی

روزانه

۳۹۸۶

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی سیستم‌های انرژی

پذیرفته شدگان با مدرک دکتری سیستم‌های انرژی فارغ‌التحصیل می‌شوند

۲۴۱۲

مجموعه علوم و صنایع غذایی

روزانه

۴۱۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

تکنولوژی مواد غذایی

ظرفیت پذیرش ۵ نفر

۲۴۲۵

مجموعه علوم دامی

روزانه

۴۳۱۲

دانشگاه زنجان

تغذیه دام

توضیحات مندرج در مقابل رشته حذف می‌شود.

۲۴۳۲

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

زراعت

ظرفیت پذیرش ۵ نفر

۲۴۳۲

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۴۰

دانشگاه رازی کرمانشاه

فیزولوژی گیاهان زراعی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۴۳۶

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۸۶

دانشگاه رازی کرمانشاه

اکولوژی گیاهان زراعی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۸۰۱

زبان و ادبیات فارسی

پردیس

۸۱۵۷

دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

ظرفیت پذیرش ۶ نفر

۲۹۰۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

روزانه

۹۱۷۲

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت ورزشی

عنوان صحیح رشته «مدیریت ورزشی» می‌باشد

۲۹۰۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیام نور

۹۱۷۵

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت ورزشی

عنوان صحیح دوره، «پیام نور» می‌باشد.

۲۹۰۲

آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حرکات ‌اصلاحی

روزانه

۹۱۱۹

دانشگاه تهران

آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حرکات ‌اصلاحی

این رشته محل بدون گرایش می‌باشد.

۲۹۰۳

رفتار حرکتی

پردیس

۹۱۳۵

دانشگاه تهران

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

عنوان صحیح گرایش «رشد و تکامل و یادگیری حرکتی» می‌باشد.

۲۹۰۵

تربیت بدنی و علوم ورزشی

روزانه

۹۱۸۴

دانشگاه تربیت مدرس

فیزیولوژی ورزشی

عنوان صحیح رشته «فیزیولوژی ورزشی» می‌باشد

ب) رشته‌های جدید علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه راهنمای آزمون دکتری ۹۲ :

۲۱۴۹ـ مالی

دوره تحصیلی

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

۱۹۲۲

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۹۲۳

دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست

روزانه

۱۹۲۴

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست

نوبت دوم

۱۹۲۵

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس قم

پردیس

۱۹۲۶

دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۹۲۷

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس دانشگاه

 ج) رشته‌های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲ :

کدرشته

امتحانی

نام رشته امتحانی

دوره تحصیلی

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

۲۲۱۸

شیمی

روزانه

۲۹۵۵

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

فیتوشیمی

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

روزانه

۲۹۱۶

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

نوبت دوم

۲۹۲۲

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

۲۳۱۶

مهندسی عمران

روزانه

۳۰۷۱

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

محیط زیست

۲۳۳۹

مهندسی پلیمر

نوبت دوم

۳۷۲۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنایع پلیمر

۲۳۴۹

مهندسی پزشکی

روزانه

۳۰۸۳

دانشگاه تهران

بیومتریال

۲۳۴۹

مهندسی پزشکی

نوبت دوم

۳۰۸۴

دانشگاه تهران

بیومتریال

۲۳۵۱

مهندسی نفت

روزانه

۳۰۸۶

دانشگاه صنعت نفت

نفت و بهره برداری مخازن

۲۴۱۲

مجموعه علوم و صنایع غذایی

روزانه

۴۶۵۶

دانشگاه تهران

تکنولوژی مواد غذایی

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون