سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) دکتری تخصصی پژوهشی : آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه آموزشی بازنگری شده دکتری تخصصی پژوهشی را به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های تابعه مرتبط ابلاغ کرد.

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی ، در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی ، در ۲۵ خرداد ماه به تصویب رسید.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون