مجوز برگزاری آزمونهای بین المللی زبان فرانسه DELF و DALF به دانشگاه فردوسی مشهد اعطا شد.

در جریان سفر «وابسته بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران» به مشهد و دیدار با مسئولان دانشگاه و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجوز برگزاری آزمونهای بین المللی زبان فرانسه DELF و DALF به دانشگاه فردوسی مشهد اعطا شد.

این اولین بار است که مجوز برگزاری این آزمونها به یک دانشگاه داده می شود.

براین اساس مرکز برگزاری آزمون های بین المللی زبان فرانسه DELF و DALFبا همکاری گروه زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی تشکیل می شود و این مرکز می تواند از نوامبر ۲۰۱۵ همه آزمون های مربوط را در تمام سطوح زیر نظر بخش فرهنگی سفارت فرانسه و با همکاری مرکز بین المللی آموزش فرانسه در پاریس که تنها مرجع صدور مدارک بین المللی زبان فرانسه است برگزار کند.

آزمون های بین المللی زبان فرانسه در تمام دنیا به صورت مشترک و ۲ بار در سال برگزار می شود، مدارک اعطایی مورد تایید وزارت آموزش و پروش کشور فرانسه می باشد و به صورت مادام العمر اعتبار دارد DELF و DALF معتبرترین مدارک زبان فرانسه در دنیا است.

آزمون delf dalf

آزمون زبان فرانسه | delf dalf A1 a2 b1 b2 exams | معتبرترین مدرک زبان فرانسه | delf dalf | آزمون زبان delf | آزمون زبان dalf | آزمون delf dalf | delf dalf french