سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D ) سال ۱۳۹۱ می‌رساند که کارتهای شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان آزمون مذکور از روز دو‌شنبه ۲۱/۱/۱۳۹۱ براساس مندرجات بند «الف» این اطلاعیه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.snajesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی بایستی از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ روزچهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۱ لغایت پنج‌شنبه ۲۴/۱/۱۳۹۱ به حوزه های‌ رفع نقص کارت مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند. ضمناً براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون دکتری (Ph.D ) سال ۱۳۹۱ در دو نوبت صبح و بعد ازظهر روز جمعه ۲۵/۱/۹۱ برگزار می شود که فرآیند آزمون در نوبت صبح راس ساعت ۰۰/۸ صبح و فرایند برگزاری آزمون در نوبت بعداز ظهر راس ساعت۳۰/۱۴روز جمعه ۲۵/۱/۱۳۹۱ در ۳۲ شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون دکتری ۹۱ داوطلبان مشخص گردیده است. ضمناً سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون دکتری ۹۱ که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته قابل پرینت و دریافت می‌باشد.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون دکتری ۹۱
کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه ۲۱/۱/۱۳۹۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌ دکتری ۹۱، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شخصی (شامل نام خانوادگی ونام ، سریال شناسنامه و تاریخ تولد) و یا نام خانوادگی ، نام و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون دکتری ۹۱ باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
تذکرمهم : با توجه به برگزاری آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۱ در دو نوبت صبح و عصر، برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون مذکور دو کارت شرکت در آزمون در نظر گرفته شده است که داوطلبان لازم است نسبت به پرینت هر دو کارت (نوبت صبح و نوبت عصر) اقدام و برای شرکت در آزمون هر نوبت از کارت مربوط استفاده نمایند.
ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون دکتری سال ۹۱
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان برمبنای استان محل اقامت آنان (براساس بند۳۳تقاضانامه ) به شرح جدول ذیل می‌باشد.
ج- تذکرهای‌ مهم‌
۱-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون دکتری سال ۹۱ ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ،۱۰، ۱۱، ۱۲ ،۱۳و ۱۵ (شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه ،کدملی ،معدل مقطع کارشناسی ، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد ، موسسه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد ، هیات علمی (مربی آموزشی رسمی)) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و داوطلبان در صورتیکه نسبت به بندهای ۳و ۷ (جنس و معلولیت ) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است از روز چهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۱ تا یک روز قبل از برگزاری آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد. ضمنا در خصوص بندهای ۹ و ۱۸ (کد ونام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون ) هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد .
۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۱۴ (سهمیه ثبت نامی )کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد(برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان-سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوطه مراجعه نمایید(داوطلبانی که ارگان تایید کننده سهمیه آنان بنیاد شهید و امور ایثار گران می باشد لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۶/۱/۹۱ به قسمت ویرایش کارت دکتری سال ۱۳۹۱در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد و شماره ایثار گری یکی از موارد شامل(کد آزادگی-کد جانبازی-شماره پرونده شهید) خود را وارد نمایند تا در صورت تایید سهمیه ، مشخصات این دسته از داوطلبان از طریق ارگان ذیربط حداکثر تا تاریخ ۶/۲/۹۱ در اختیار این سازمان قرار گیرد، در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد .
۳- به داوطلبان توصیه می‏شود که مندرجات برگه راهنمایی را که همراه باکارت ورودی بر روی سایت سازمان قرار گرفته است و قابل پرینت می‌باشد دقیقاً مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‏های امتحانی که بر روی کارت شرکت در آزمون درج گردیده است حوزه امتحانی خود را شناسائی نمایند.
۴-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می‌باشد یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … می‌باشد ضروری است از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ روز چهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۱ لغایت روز پنج شنبه ۲۴/۱/۱۳۹۱ شخصا با به همراه داشتن سه قطعه ۴  ۳ (که در سال جاری تهیه شده باشد) و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل‌) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
۵-داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون دکتری سال ۹۱ ، اصل کارت ملی ویا شناسنامه عکسدار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانی که کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
۶- از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند ۵ فوق) و هرگونه وسیله ارتباطی ، الکترونیکی، و محاسباتی ( از قبیل تلفن همراه ، پیجر و ماشین حساب) ، کیف دستی، ساک دستی،کتاب، جزوه، اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هرکدام از وسایل مندرج دراین بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط برابر آیین نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون دکتری ۹۱ یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریا ل تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه‌اضافه‌ می‌نماید که‌ داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه ۲۵/۱/۱۳۹۱ همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با شماره ‌تلفنهای‌ ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ یابخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند.

جدول شهرستان و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D ) سال ۱۳۹۱ براساس استان محل اقامت داوطلبان

نام استان

شهرستان محل رفع نقص

محل رفع نقص کارت

نشانی باجه‌های رفع نقص

آذربایجان شرقی

تبریز

دانشگاه تبریز

تبریز- بلوار ۲۹ بهمن- دانشگاه تبریز-ساختمان مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه تبریز

آذربایجان غربی

ارومیه

دانشگاه ارومیه

ارومیه –  کیلومتر ۱۱ جاده سرو  ـ پردیس نازلو ـ دانشگاه ارومیه ـ حوزه معاونت آموزشی.

اردبیل

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی ـ اداره کل امور آموزشی دانشگاه

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان – میدان آزادی – خیابان دانشگاه -دانشگاه اصفهان-  حوزه معاونت آموزشی

البرز

کرج

دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

کرج- انتهای خیابان شهید بهشتی (حصارک) – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

ایلام

ایلام

دانشگاه ایلام

ایلام- ابتدای جاده مهران- روبروی اداره همیاری شهرداری‌ها – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ایلام

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خلیج فارس

بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- سازمان مرکزی دانشگاه – اتاق شماره ۱۱۱

تهران

تهران

حوزه خواهران : دانشگاه تربیت معلم تهران

تهران- خیابان شهید مفتح – شماره ۴۹ نرسیده به خیابان انقلاب- دانشگاه تربیت معلم تهران

تهران

حوزه برادران : دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم و صنعت ـ دانشگاه علم و صنعت

چهار محال و بختیاری

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

شهرکرد- کیلومتر۲ جاده سامان – دانشگاه شهرکرد- ساختمان اداره امور آموزشی.

خراسان جنوبی

بیرجند

دانشگاه بیرجند

بیرجند- میدان شهداء- خیابان دانشگاه – دانشکده هنر (مهندسی سابق)

خراسان رضوی

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلوار وکیل آباد- روبروی پارک ملت – درب شمالی دانشگاه – دانشکده علوم اداری واقتصادی

خراسان شمالی

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد- کیلومتر۴ جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز- جنب پل پنجم –دانشگاه شهیدچمران اهواز- مجتمع کلاسهای درسی

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان – کیلومتر ۶ جاده تبریز – دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی- واحد رایانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان – کیلومتر ۳ جاده دامغان- پردیس شماره ۲ دانشگاه سمنان- اداره کل امور آموزشی

سیستان وبلوچستان

زاهدان

دانشگاه سیستان وبلوچستان

زاهدان– خیابان دانشگاه – روبروی بلوار معلم- سالن ورزشی ۲۲ بهمن- دانشگاه سیستان وبلوچستان

فارس

شیراز

دانشگاه شیراز

شیراز- خیابان ساحلی غربی- مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز

قزوین

قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

قزوین- انتهای بلوار دانشگاه – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین

قم

قم

دانشگاه قم

قم- جاده قدیم اصفهان- بعداز شهرک قدس- دانشگاه قم- سازمان مرکزی

کردستان

سنندج

دانشگاه کردستان

سنندج – خیابان پاسداران – خیابان دانشگاه – درب اصلی  دانشگاه کردستان

کرمان

کرمان

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

کرمانشاه

کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه- بلوار شهیدبهشتی- مقابل بیمارستان آیت اله طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج

دانشگاه یاسوج

یاسوج – میدان معلم- خیابان دانشجو – بالاتر از بانک تجارت شعبه دانشگاه – اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان – خیابان شهیدبهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گیلان

رشت

دانشگاه گیلان

رشت- خیابان نامجو- جنب ورزشگاه شهید عضدی – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد- کیلومتر ۵ جاده خرم آباد – تهران – دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

مازندران

بابلسر

دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران (خواهران)

بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – درب روبروی اداره پست

بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل (برادران)

بابل- خیابان دکتر شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مرکزی

اراک

دانشگاه اراک

اراک- میدان شریعتی- درب جنوبی دانشگاه اراک

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع گفتگوی تمدنهای دانشگاه هرمزگان

همدان

همدان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

همدان – خیابان مهدیه –  دانشگاه بوعلی سینا همدان- ساختمان مرکزی

یزد

یزد

دانشگاه یزد

یزد- صفائیه – بلوار دانشگاه یزد- پردیس اصلی- دانشگاه یزد

۰ ratings0/5