درراستای توفیقات داخلی و بین المللی اخیر پژوهشگاه و رصد خانه علم و فناوری شاخص پژوه در چند وقت اخیر و کسب رتبه ها و افتخارات داخلی وبین المللی این دو مجموعه با توجه به توانمندیها و فعالیت های شایان در زمینه آینده پژوهی موفق به عضویت در فدراسیون جهانی آینده پژوهی World Future Studies Federation (WFSF) شدند که این دو مجموعه پژوهشی ایرانی به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کنار مجموعه های معتبر علمی و پژوهشی از کشورهایی مانند فنلاند،سوئد، کانادا، روسیه، آمریکا، آلمان، مکزیک، چین، نیجریه و …. در حوزه های آینده پژوهی و تحقیقات مرتبط همکاری ها وتعاملات پژوهشی وتحقیقاتی خواهند داشت .
امید است با حضور این دو مجموعه از کشور جمهوری اسلامی ایران در این فدراسیون جهانی زمینه های رشد وشکوفائی بیش از پیش علوم مرتبط درکشور ایجاد گردد.