سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی – ارشد رشته آبخیزداری کد (۱۳۰۱)
منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ( منابع ارشد رشته آبخیزداریمنابع ارشد رشته مرتعداری )

۱۳۰۱ – مواد امتحانی و ضرایب مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری – گرایش آبخیزداری
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- حفاظت خاک و آبخیز داری ۳
۳- مرتع داری ۲
۴- هیدرولوژی کاربردی ۲
۵- ژئومورفورلوژی و زمین شناسی ۳
۶- جامعه شتاسی روستایی ۲
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد آبخیزداری سراسری سالهای قبل

منابع پیشنهادی مطالعاتی آزمون ارشد آبخیزداری

ضریب آبخیزداری و حفاظت خاک ۳
جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران
جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران
جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران
جزوه آبخیزداری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران
جزوه آبخیزداری دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان

ضریب هیدرولوژی کاربردی ۲

کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲
کتاب هیدرولوژی امین علیزاده
جزوه هیدرولوژی پی اچ دی آزمون

ضریب ژئو مورفولوژی و زمین شناسی ۳

کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲
جزوه ژئومورفولوژی ۱ دکتر اختصاصی دانشگاه یزد
جزوه ژئومورفولوژی ۲ دکتر اختصاصی دانشگاه یزد

ضریب مرتعداری ۲

کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم
کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت
جزوه دکتر ارزانی دانشگاه تهران
مرتع داری پی اچ دی آزمون

ضریب جامعه شناسی روستایی ۲

جزوه جامعه شناسی روستایی دکتر خلیقی دانشگاه گرگان

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی آبخیزداری ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته آبخیزداری
جزوه زبان انگلیسی تخصصی آبخیزداری

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداری ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد آبخیزداری با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود رابه شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰  پیامک نمائید.
ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها         PhdAzmoon[at]gmail.com
فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن رشته آبخیزداری انجمن رشته مرتعداری 

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون – کارشناسی ارشد

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,