سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

آبیاری و زهکشی – سازه های آبی – مهندسی منابع آب ۱۳۰۲
منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ( منابع ارشد آبیاری و زهکشیمنابع ارشد سازه های آبی منابع ارشد مهندسی منابع آبمنابع ارشد هواشناسی کشاورزی )

مواد امتحانی و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب کد رشته ۱۳۰۲
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- ریاضیات ۲
۳- هیدرولیک و هیدرولیک انهار ۲
۴- هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی ۳
۵- آمار و احتمالات ۲
۶- مدیریت منابع آب ۳
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب سراسری سالهای قبل

ضریب ریاضیات ۲ رشته مهندسی منابع آب

کتاب ریاضیات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار
کتاب ریاضی جلد ۱و۲ توماس
کتاب ریاضی نیکوکار جلد ۱ و۲
تست ریاضی کارشناسی ارشد رشته های آبیاری و زهکشی تاسیسات آبیاری ، سازه های آبی ، منابع آب ، محمدجواد تفکری ، محمدمهدی فولادی
جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ پی اچ دی آزمون

ضریب هیدرولیک و هیدرولیک انهار ۳

کتاب هیدرولیک جلیل ابریشمی
کتاب هیدرولیک مقصودی
جزوات و جزوه هیدرولیک انهار

ضریب هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی ۳

کتاب هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
جزوه هیدرولوژی آبهای سطحی
جزوه هیدرولوژی آبهای زیرزمینی
کتاب هیدرولوژی کاربردی امین علیزاده
کتاب هیدرولوژی مهدوی جلد ۱و۲
تست هیدرولوژی دکتر علیرضا شکوهی انتشارات دیباگران
جزوه هیدرولوژی پی اچ دی آزمون

ضریب آمار و احتمالات ۲

جزوات و جزوه آمار و احتمالات
کتاب آمار و احتمالات
جزوه آمار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پی اچ دی آزمون
جزوه آمار و احتمالات پی اچ دی ازمون
جزوه سوالات تستی آمار و احتمال

ضریب مدیریت منابع آب ۳

کتاب مدیریت منابع آب
جزوه مدیریت منابع آب

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی مهندسی منابع آب ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته مهندسی منابع آب
جزوه زبان انگلیسی تخصصی مهندسی منابع آب

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه ریاضیات
جزوات و جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار
جزوات و جزوه هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی
جزوات و جزوه آمار و احتمالات
جزوات و جزوه مدیریت منابع آب
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب سراسری سالهای قبل

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد مهندسی منابع آب با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن رشته آبیاری و زهکشیانجمن رشته سازه های آبیانجمن رشته مهندسی منابع آبانجمن رشته هواشناسی کشاورزی