زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ : نتایج  آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد  و بدون آزمون سه شنبه ۱۷ شهریور اعلام می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: اسامی پذیرفته شدگان از طریق سایت www.azmoon.com منتشر می شود.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ باید در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور برای ثبت نام به واحد دانشگاهی محل قبولی مراجعه کنند.

علوی فاضل تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ تقریباً همانند سال گذشته است.

اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴

اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ | تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴ | اعلام نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ | اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴ | اعلام نتایج کارشناسی ارشد آزاد ۹۴