سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  :  کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی پردیس دانشگاه علامه میبایست مبلغ شهریه دوره معادل چهارصد و پنجاه میلیون ریال را در 8 نیمسال به شرح ذیل پرداخت نمایند:

۵۶۲۵۰۰۰۰ ریال از کل مبلغ شهریه(یک هشتم کا مبلغ شهریه) را درمرحله اول ثبت نام مابقی مبلغ شهریه (۳۹۳۷۵۰۰۰۰ ریال ) را در ۷ نیمسال تحصیلی از طریق کارت بانکهای عضو شبکه شتاب، بصورت online پرداخت نمایند.

این در حالی است که شهریه دانشگاه خوارزمی در رشته های فنی 54 میلیون بوده و ترم اول پذیرفته شدگان باید قبل از انتخاب واحد 10 میلیون تومان واریز کنند و بقیه شهریه را بطور فشرده در 6 ترم بجای 7 ترم بپردازند که فشار کمر شکن به دانشجویان میکند .

چرا در یک دانشگاه ۴۵ میلیون شهریه در ۸ ترم و ترم اول تنها۵ میلیون و در دانشگاهی دیگر مثل خوارزمی ۵۴ میلیون در ۷ ترم و ترم اول ۱۰ میلیون باید پرداخت شود؟.ناگفته نماند که سقف شهریه ۵۴و۴۵میلیون تومان از سوی وزارت علوم تعین گردیده و تصمیم گیری در خصوص اخذ شهریه کمتر از سثف اعلام شده بر عهده هیات امنای همان دانشگاه می باشد.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون