سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ :  نتایج چندبرابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ۱۵ آبان اعلام می شود. توکلی اظهار داشت: نتایج چندبرابر ظرفیت کدرشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ در تاریخ ۱۵ آبان ماه امسال از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود و معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دکتری ۹۲ باید برای شرکت در مراحل مصاحبه به دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی مربوطه مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: گزینش نهایی در هریک از کدرشته های تحصیلی اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ ، مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون و اطلاعیه های قبلی آزمون انجام خواهد شد.
توکلی تصریح کرد که نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کدرشته محل های مندرج در این اطلاعیه متناسب با امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی، در اولین ترم تحصیلی ممکن خواهد بود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون